Καταγραφή νυχτερινών στύσεων – Rigiscan

rigiscanΕίναι μια διαγνωστική εξέταση που βοηθά στην διαφορική διάγνωση της στυτικής δυσλειτουργίας, αν είναι δηλαδή ψυχογενής ή οργανική.

Η μέθοδος βασίζεται στην φυσιολογική ύπαρξη 3-5 επεισοδίων στύσης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι στύσεις αυτές παρατηρούνται φυσιολογικά σε όλους τους άνδρες και δεν επηρεάζονται από ψυχογενείς παράγοντες.

Η εξέταση γίνεται στο σπίτι, με τη βοήθεια ειδικής συσκευής (Rigiscan). Η συσκευή τοποθετείται σταθερά στον μηρό, προ της νυχτερινής κατάκλισης και καταγράφει τις νυχτερινές στύσεις του ασθενούς. Με τη βοήθεια 2 ειδικών «δακτυλίων» που τοποθετούνται στο ανδρικό μόριο, η συσκευή καταγράφει τη διόγκωση και τη σκληρία στη βάση και την κορυφή του πέους. Με τις μετρήσεις αυτές μας παρέχει πληροφορίες για το κατά πόσο η στυτική δυσλειτουργία είναι αποτέλεσμα αρτηριακής ανεπάρκειας ή φλεβικής διαφυγής.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, τα δεδομένα αναλύονται στο ιατρείο, με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το Rigiscan μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στο ιατρείο για την μελέτη της σκληρίας και διόγκωσης του πέους μετά από «προκλητή στύση», με την έγχυση αγγειοδραστικών ουσιών στα σηραγγώδη σώματα.

Περαιτέρω διερεύνηση μπορεί να γίνει και με το Triplex των αγγείων του πέους, μετά από «προκλητή στύση» με αγγειοδραστικές ενδοπεϊκές εγχύσεις.