Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως

karkinoOurodoxouKustis300

Η ουροδόχος κύστη είναι ένα κοίλο όργανο στο κάτω μέρος της κοιλιάς, στο οποίο μαζεύονται τα ούρα. Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι το δεύτερο πιο συχνό νεόπλασμα του ουροποιογεννητικού συστήματος. Στους άνδρες, η ανάπτυξη είναι 4 φορές συχνότερη από ότι στις γυναίκες. Η πιο συχνή μορφή του είναι το καρκίνωμα από μεταβατικό επιθήλιο και εξορμάται από το τοίχωμα της κύστης.

 Αίτια – παράγοντες κινδύνου

Η ακριβής αιτιολογία ανάπτυξης του καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι άγνωστη.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισής του:

  • Η αύξηση της ηλικίας . Ευνοεί την ανάπτυξή του. Περισσότεροι από το 70% των ασθενών είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.
  • Το κάπνισμα. Αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής του. Οι καπνιστές διατρέχουν 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο ουροδόχου κύστης σε σχέση με τους μη καπνιστές.
  • Έκθεση σε χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας. Εργαζόμενοι σε χώρους επεξεργασίας δέρματος, με βιομηχανικά ελαστικά, βαφές και οδηγοί φορτηγών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
  • Η χημειοθεραπεία με φάρμακα. Όπως η κυκλοφωσφαμίδη.
  • Η ακτινοβολία στην πύελο (κάτω μέρος της κοιλιάς). Για τη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου ουροδόχου κύστης.
  • Οι μακροχρόνιες λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης. Όπως σε ασθενείς με μόνιμο ουροκαθετήρα.

Θεραπεία

Εκτελείται διουρηθρική εκτομή του όγκου, που ακολουθείται από ενδοκυστικές εγχύσεις με κυτταροστατικά (epirubicin) ή ανοσοδιεγερτικά (BCG) φάρμακα.

Οι ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστεως, πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά με κυστεοσκόπηση, κυτταρολογικές ούρων και απεικονιστικές μεθόδους (υπέρηχος, αξονική τομογραφία). Στις περιπτώσεις διηθητικού νεοπλάσματος (όταν ο όγκος διηθήσει τον μυϊκό χιτώνα της ουροδόχου κύστεως), η θεραπεία είναι χειρουργική (κυστεκτομή με ορθότοπη νεοκύστη/ εκτροπή των ούρων) ή εξωτερική ακτινοβολία.